INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Konzultace probíhá verbálním i neverbálním způsobem komunikace.
Pracuji ve spolupráci s
 vědomím i podvědomím klienta, informace jsou předávány pomocí slov, symbolů, barev, obrázků a kódů. Sděluji možnost vyhnout se slepým uličkám, pochopit život v souvislostech.

Informace slouží klientovi k inspiraci, směřování a koncentraci sil, poznání nového úhlu pohledu na sebe a své životní situace, otevření se informaci z podvědomí do vědomí, vysvětlení smyslu protikladů, ke zkvalitnění života.

Nastavuji krok za krokem, jak projít změnou a dojít k cíli. Zůstává však respekt ke svobodné vůli. Zapisuji, co umožní změnu.

Změna se může stát pouze z vlastního vnitřního přesvědčení, že postoj, který klient má, mu neslouží. Myšlenky, co se mu honí hlavou, nepřinášejí žádná uspokojení. Slova, která říká, nejsou prospěšná pro něj ani pro ostatní. Život neplyne, ale stále něco drhne. Tak se nabízí možnost zkusit něco nového a vytrvat.

KURZY SEBEPOZNÁVÁNÍ

Kurzy jsou určeny pro vlastní sebevzdělávání a sebepoznávání.

Jsou o vášni, víře, síle, vlastní zodpovědnosti, o kvalitě života, lásce i o stínech.

Jedná se o možnost, jak nahlédnout do vnitřního světa sama sebe. Porozumět tomu, jak to mám právě JÁ. Každý to má úplně jinak.

Pochopení pomáhá odhalit osobní vnitřní záměr, proč to tak mám právě já.

Vlastní úsilí pomáhá, nevzdávat se.

Disciplína pomáhá hlídat si myšlenky a nést za ně zodpovědnost.

Učit se respektovat své hranice a hranice svých možností dává pocit opory.

Poznání, že soudit sama sebe znamená snižovat si sebevědomí a sebedůvěru a také, že soudit druhé znamená opět soudit sebe.

Témata kurzů jsou různá, podle potřeb skupiny.

RELAXACE

CD - Síla Zvuku a Čakry

Otevřete své čakry, proměňte svůj život

CD obsahuje jedinečné frekvence, se kterými rezonují - ladí vaše čakry - energetická centra. Díky těmto frekvencím, jsou čakry - energetická centra aktivovány, čištěny a harmonizovány.